Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Shanghai Datong Yigang Architecture Design & Research Institute Co., Ltd

Mã số thuế: 0800886436-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04-01-2011

Địa chỉ: Thị Trấn Phú Thứ - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi