Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Điện An Thạnh Nam

Mã số thuế: 2200732558

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-04-2017

Địa chỉ: Đường Bờ Đê, Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Chi Nhánh DNTN Minh Phát

Mã số thuế: 2200231449-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-07-2005

Địa chỉ: ấp Vàm Hồ, Xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

DNTN Minh Phát

Mã số thuế: 2200231449

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-07-2005

Địa chỉ: ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Hợp tác xã nghêu Cù Lao Dung

Mã số thuế: 2200317135

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-04-2009

Địa chỉ: ấp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiều Chi

Mã số thuế: 2200668158

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-09-2012

Địa chỉ: Số 03 ấp Võ Thành Văn - Xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

HKD Nguyễn Văn Đẹp

Mã số thuế: 2200697215

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-03-2015

Địa chỉ: ấp Vàm Hồ - Xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

HKD Nguyễn Thị Xuyến

Mã số thuế: 2200697208

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-03-2015

Địa chỉ: ấp Võ Thành Văn - Xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Hộ kinh doanh Trần Thanh Xuân

Mã số thuế: 2200697857

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-04-2015

Địa chỉ: ấp Vàm Hồ - Xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP AN PHú HưNG

Mã số thuế: 2200702176

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-08-2015

Địa chỉ: ấp Vàm Hồ - Xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

UNT xã An Thạnh Nam

Mã số thuế: 2200705681

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: 123 - Xã An Thạnh Nam - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi