Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Ban Quản Lý Chợ Thiện Mỹ

Mã số thuế: 2200223039

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2004

Địa chỉ: ấp An Tập, xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Huỳnh Mai

Mã số thuế: 2200265504

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-07-2006

Địa chỉ: ấp Mỹ Đức - Xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mến Thành

Mã số thuế: 2200266868

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-09-2006

Địa chỉ: ấp An Tập - Xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáng Ngời

Mã số thuế: 2200278704

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-11-2007

Địa chỉ: ấp Mỹ Đức - Xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Trường Tiểu Học Thiện Mỹ A

Mã số thuế: 2200349761

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-07-2009

Địa chỉ: ấp An Tập, xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Mẫu Giáo Thiện Mỹ

Mã số thuế: 2200349708

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-07-2009

Địa chỉ: ấp An Tập, xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Trung Học Cơ Sở Thiện Mỹ

Mã số thuế: 2200351175

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Mỹ An, xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Thiện Mỹ

Mã số thuế: 2200353341

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-07-2009

Địa chỉ: ấp An Tập, xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Qui

Mã số thuế: 2200584652

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-07-2011

Địa chỉ: ấp Mỹ Tân - Xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Phan Thị Ngọc Bích

Mã số thuế: 2200588047

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-08-2011

Địa chỉ: ấp Mỹ An - Xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Kim Trúc

Mã số thuế: 2200670774

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-11-2012

Địa chỉ: ấp An Tập - Xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Trí Dũng

Mã số thuế: 2200683043-013

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-11-2015

Địa chỉ: ấp Mỹ An - Xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Trang Sức Nguyễn Thị Hoa

Mã số thuế: 2200717045

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-02-2016

Địa chỉ: Số 401 ấp An Tập - Xã Thiện Mỹ - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi