Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công ty Sumitomo Wiring Systems Ltd

Mã số thuế: 0800342242-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 29-11-2006

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH Sumitomo Wiring Systems

Mã số thuế: 0800342242-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-07-2007

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH Sumitomo Wiring Systems

Mã số thuế: 0800342242-011

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-07-2007

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi