Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

CôNG TY TNHH KAWATA THáI LAN

Mã số thuế: 0800447397-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 13-01-2012

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Trường - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH Mascot International

Mã số thuế: 0800743621-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 29-02-2012

Địa chỉ: Lô CN 3.1 KCN Tân Trường - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi