Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

ENGELIN TEH PRACTICE LLC

Mã số thuế: 0800444607-009

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 24-04-2009

Địa chỉ: xã Phú Thứ - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

NANJING HIGH SPEED & ACCURATE GEAR (GROUP) CO,. LTD

Mã số thuế: 0800444607-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15-06-2009

Địa chỉ: xã Phú Thứ - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty xây dựng SINOMA

Mã số thuế: 0800444607-013

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 11-01-2010

Địa chỉ: xã Phú Thứ - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi