Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công ty Kato Spring Thai Land LTD

Mã số thuế: 0800390380-002

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-11-2007

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Công ty Kato Spring (S) PTE LTD

Mã số thuế: 0800390380-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-11-2007

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

MITSUBISHI UFJ LEASE ( SINGAPORE ) PTE - LTD

Mã số thuế: 0800390380-005

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-11-2008

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

PACIFIC STAS HOLDING LTD

Mã số thuế: 0800447340-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 21-04-2009

Địa chỉ: LôC1- KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

DAIICHI JITSUGYO CO., LTD

Mã số thuế: 0800447340-009

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 21-04-2009

Địa chỉ: LôC1- KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU CO,. LTD

Mã số thuế: 0800735606-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-07-2009

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KATO SPRING (THAILAND) LTD

Mã số thuế: 0800390380-006

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-07-2009

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU HONG KONG CO., LTD

Mã số thuế: 0800735606-002

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-07-2009

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KATO SPRING ( SINGAPORE) PTE,. LTD

Mã số thuế: 0800390380-007

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-07-2009

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KATO SPRING (THAILAND) LTD

Mã số thuế: 0800390380-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 30-03-2010

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Kato Spring (Thailand) LTD

Mã số thuế: 0800390380-009

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 30-03-2010

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KATO SPRING (SINGAPORE) PTE.LTD

Mã số thuế: 0800390380-011

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 30-03-2010

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KATO SPRING (THAILAND) LTD

Mã số thuế: 0800390380-010

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 30-03-2010

Địa chỉ: Lô F3, KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

HongKong Towada Electronics Co., Ltd

Mã số thuế: 0800447340-011

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 12-08-2010

Địa chỉ: LôC1- KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU HONG KONG CO., LTD

Mã số thuế: 0800735606-004

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 19-04-2011

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU CO., LTD

Mã số thuế: 0800735606-003

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 19-04-2011

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Daiichi Jitsugyo (Thailand) Co,. Ltd

Mã số thuế: 0800447340-013

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 18-05-2011

Địa chỉ: LôC1- KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

China Inspection Company Limited

Mã số thuế: 0800447340-012

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 18-05-2011

Địa chỉ: LôC1- KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU CO,. LTD

Mã số thuế: 0800735606-007

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 27-06-2011

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

KURODA KAGAKU CO,. LTD

Mã số thuế: 0800735606-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 28-10-2011

Địa chỉ: Lô D3 KCN Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi