Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi thành phố Hải Dương

Mã số thuế: 0800281127-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Phường Thanh Bình - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

BLITZ IT CONSULTANTS Pte,. Ltd

Mã số thuế: 0800736423-008

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 05-12-2009

Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng phường Thanh Bình - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS LTD

Mã số thuế: 0800736423-013

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 30-03-2011

Địa chỉ: 199 Nguyễn Lương Bằng phường Thanh Bình - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi