Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

XN khai thác công trình thuỷ lợi huyện Nam Sách

Mã số thuế: 0800281127-007

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-08-2003

Địa chỉ: Xã Ai Quốc - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

DRAGON TRADING SHIPPING Co, Limited

Mã số thuế: 0800372504-002

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 13-02-2007

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách, xã ái Quốc - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

DRAGON TRADING SHIPPING Co, Limited

Mã số thuế: 0800372504-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 13-02-2007

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách, xã ái Quốc - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi