Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công ty cổ phần TOYO DENSO

Mã số thuế: 0800460905-001

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 06-10-2008

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Sách - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

PANASONIC FACTORY SOLVTIONS ASIA PACIFIC PTE LTD

Mã số thuế: 0800386722-011

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 25-11-2008

Địa chỉ: Lô 5, KCN Nam Sách - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Mitsubishi UFJ Lease (Singapore) PTE.LTD

Mã số thuế: 0800386722-028

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 18-06-2012

Địa chỉ: Lô 5, KCN Nam Sách - Tỉnh Hải Dương - Hải Dương

Nghành nghề chính:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi