Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Bảo Ngân

Mã số thuế: 2200738831

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-11-2017

Địa chỉ: Số 213 Ấp Xà Lan, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Phước Thọ

Mã số thuế: 2200724733

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-11-2016

Địa chỉ: Thửa đất số 508, TBĐ 06, ấp Châu Thành - Xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Anh 1

Mã số thuế: 2200218663

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-02-2004

Địa chỉ: ấp Châu Thành - Xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

DNTN Yến Như

Mã số thuế: 2200221063

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-07-2004

Địa chỉ: ấp Châu Thành, xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Tươi

Mã số thuế: 2200226015

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-02-2005

Địa chỉ: ấp Kinh Mới - Xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Gia

Mã số thuế: 2200211298

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-11-2005

Địa chỉ: ấp Xà Lan - Xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng thương mại Huỳnh Ngọc

Mã số thuế: 2200274851

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-07-2007

Địa chỉ: ấp Châu Thành, xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Phát

Mã số thuế: 2200125948

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-02-2009

Địa chỉ: Số 04, ấp Kinh Mới - Xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Tiến Vinh

Mã số thuế: 2200303090

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-02-2009

Địa chỉ: ấp Châu Thành, xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Phong

Mã số thuế: 2200188680

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-03-2009

Địa chỉ: Số 01 ấp Kinh Mới - Xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

DNTN Bảo Long nông trang

Mã số thuế: 2200318837

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-04-2009

Địa chỉ: ấp Xà Lan, xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chăn nuôi

Trường Tiểu Học An Ninh D

Mã số thuế: 2200349779

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-07-2009

Địa chỉ: xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Mẫu Giáo An Ninh

Mã số thuế: 2200349747

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-07-2009

Địa chỉ: ấp Châu Thành, xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Tiểu Học An Ninh A

Mã số thuế: 2200349881

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Châu Thành, xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học An Ninh E

Mã số thuế: 2200350206

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Hòa Long A, xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học An Ninh C

Mã số thuế: 2200349909

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: ấp Phú Ninh, xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học An Ninh B

Mã số thuế: 2200353084

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-07-2009

Địa chỉ: ấp Chông Nô, xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học An Ninh B

Mã số thuế: 2200353084

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-07-2009

Địa chỉ: ấp Chông Nô, xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Uỷ Ban Nhân Dân Xã An Ninh

Mã số thuế: 2200353398

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-07-2009

Địa chỉ: xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Gia Trang

Mã số thuế: 2200298080

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-2009

Địa chỉ: ấp Kinh Mới - Xã An Ninh - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi