Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Lê Thìn

Mã số thuế: 2200179968

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-04-1999

Địa chỉ: ấp Xẻo Gừa - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

DNTN Âu Đa

Mã số thuế: 2200201807

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-09-2001

Địa chỉ: ấp Xóm Lớn xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phượng

Mã số thuế: 2200218046

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-04-2004

Địa chỉ: ấp Mương Khai - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đạt

Mã số thuế: 2200123838

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-01-2005

Địa chỉ: ấp Mương Khai - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Thuận

Mã số thuế: 2200225974

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-02-2005

Địa chỉ: Số 35 Tỉnh Lộ 13, ấp Trà Coi A, xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Vũ

Mã số thuế: 2200229778

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-06-2005

Địa chỉ: ấp Trà Coi A - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công ty TNHH 1 thành viên GaLa

Mã số thuế: 2200275069

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-07-2007

Địa chỉ: 234 Tỉnh lộ 939 ấp Xẻo Gửa, xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

Trường Mầm Non Mỹ Hương

Mã số thuế: 2200443806

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-09-2009

Địa chỉ: ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Tiểu Học Mỹ Hương B

Mã số thuế: 2200466218

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Mương Khai, xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Mỹ Hương A

Mã số thuế: 2200482989

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-10-2009

Địa chỉ: ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Trung Học Phổ Thông Mỹ Hương

Mã số thuế: 2200499326

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-12-2009

Địa chỉ: ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

UBND Xã Mỹ Hương

Mã số thuế: 2200529475

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-06-2010

Địa chỉ: Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Công Ty TNHH Xây Dựng Công Tạo Thành

Mã số thuế: 2200545420

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-10-2010

Địa chỉ: ấp Mương Khai - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Quốc Huy

Mã số thuế: 2200556775

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-01-2011

Địa chỉ: Đường tỉnh 939 ấp Trà Coi A - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương ầu Số 2

Mã số thuế: 2200613832

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-01-2012

Địa chỉ: ấp Xẻo Gừa - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công ty TNHH một thành viên Galatea

Mã số thuế: 2200628959

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-03-2012

Địa chỉ: 234 Tỉnh lộ 939 ấp Xẻo Gừa - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Văn Minh

Mã số thuế: 2200672524

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-01-2013

Địa chỉ: Số 35, ấp Xẻo Gừa - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công Ty TNHH Xây Dựng Đại Phát Huy Hoàng

Mã số thuế: 2200677709

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-06-2013

Địa chỉ: ấp Mương Khai - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Vĩnh Nghi

Mã số thuế: 2200690876

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-08-2014

Địa chỉ: 131 ấp Xẻo Gừa - Xã Mỹ Hương - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi