Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử AN AN

Mã số thuế: 2200722503

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-08-2016

Địa chỉ: Số 121 ấp Kinh Ngay 1 - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Trường Tiểu Học Hưng Lợi 1

Mã số thuế: 2200382208

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-07-2009

Địa chỉ: Bào Cát - TT Hưng Lợi - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Hưng Lợi

Mã số thuế: 2200383586

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-07-2009

Địa chỉ: ấp Chợ Củ - TT Hưng Lợi - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trân Lợi

Mã số thuế: 2200610729

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-12-2011

Địa chỉ: ấp Chợ Cú - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Trường Mầm Non Hưng Lợi

Mã số thuế: 2200669465

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-09-2012

Địa chỉ: ấp Số 8, TT Hưng Lợi - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Son

Mã số thuế: 2200675532

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-04-2013

Địa chỉ: Số 333, ấp Kinh Ngay 1 - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Trang Sức Lê Thành Trí

Mã số thuế: 2200677593

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-06-2013

Địa chỉ: Số 65, ấp Chợ Mới - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tín Phát Diễm

Mã số thuế: 2200678131

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-06-2013

Địa chỉ: Số 01, ấp Chợ Mới - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Linh Hưng Lợi

Mã số thuế: 2200678685

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-07-2013

Địa chỉ: Số 113, ấp Kinh Ngay 1 - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Mai Hưng Lợi

Mã số thuế: 2200678727

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-07-2013

Địa chỉ: Số 234, ấp Kinh Ngay I - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tôn Tiến Hoàng Dinh

Mã số thuế: 2200678847

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-07-2013

Địa chỉ: ấp Chợ Mới - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Hải Minh

Mã số thuế: 2200702232

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-08-2015

Địa chỉ: ấp Xóm Tro I - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Dương Thanh Tâm

Mã số thuế: 2200701895-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-08-2015

Địa chỉ: ấp số 8 - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Hải Minh

Mã số thuế: 2200702232-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-08-2015

Địa chỉ: ấp Chợ Mới - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-08-2015

Địa chỉ: Số 74 ấp Giồng Chùa - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Hoài Phương

Mã số thuế: 1900593280-012

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-08-2015

Địa chỉ: Số 85 ấp Bào Cát - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-09-2015

Địa chỉ: ấp Bào Cát - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-002

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-09-2015

Địa chỉ: ấp Xóm Tro I - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh 9 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-009

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-2015

Địa chỉ: ấp Xóm Tro I - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

MST đặc trưng TT Hưng Lợi

Mã số thuế: 2200706558

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: MST đặc trưng TT Hưng Lợi - Thị Trấn Hưng Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi