Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Quỹ tín dụng nhân dân Châu Hưng

Mã số thuế: 2200137534

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-09-1998

Địa chỉ: 199 ấp chợ mới, xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Trường Tiểu Học Châu Hưng 2

Mã số thuế: 2200383931

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-07-2009

Địa chỉ: ấp Tàn Dù - Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường THCS Dân Tộc Nội Trú Thạnh Trị

Mã số thuế: 2200408826

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-08-2009

Địa chỉ: ấp Chợ Củ, Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Châu Hưng

Mã số thuế: 2200412124

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-08-2009

Địa chỉ: Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Tường

Mã số thuế: 2200434424

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-08-2009

Địa chỉ: ấp Quang Vinh - Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Huỳnh Hữu Đạt

Mã số thuế: 2200522208

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-04-2010

Địa chỉ: ấp Kinh Ngay 2 - Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Trường Mẫu Giáo Châu Hưng

Mã số thuế: 2200647091

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-06-2012

Địa chỉ: Kinh Ngay 2, Châu Hưng - Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường THCS Châu Hưng

Mã số thuế: 2200675846

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2013

Địa chỉ: ấP KINH NGAY 2 - Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Doanh Nghiệp Tư Nhân Fvc

Mã số thuế: 2200683075

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-12-2013

Địa chỉ: ấp Quang Vinh - Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Chi Nhánh 10 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-010

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-11-2015

Địa chỉ: ấp Tần Dù - Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

MST đặc trưng Xã Châu Hưng

Mã số thuế: 2200706540

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: MST đặc trưng Xã Châu Hưng - Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Tấn Phước

Mã số thuế: 2200707086

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-11-2015

Địa chỉ: ấp Chợ Mới - Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Thị Nhanh

Mã số thuế: 2200720538

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-05-2016

Địa chỉ: Số 137 ấp 13 - Xã Châu Hưng - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi