Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Xe

Mã số thuế: 2200730800

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-03-2017

Địa chỉ: Đường tỉnh 940, Ấp Trà Do, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Vy

Mã số thuế: 2200229390

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-06-2005

Địa chỉ: ấp Kiết Hòa - Xã Lâm Kiết - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

DNTN Được Phượng

Mã số thuế: 2200267325

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-09-2006

Địa chỉ: ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Trường Tiểu Học Lâm Kiết

Mã số thuế: 2200349063

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-07-2009

Địa chỉ: Kiết Lợi, xã Lâm Kiết - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cửa Hàng Xăng Dầu Hoàng ánh

Mã số thuế: 2200508122

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-01-2010

Địa chỉ: ấp Trà Do - Xã Lâm Kiết - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

MST đặc trưng xã Lâm Kiết

Mã số thuế: 2200706533

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: MST đặc trưng xã Lâm Kiết - Xã Lâm Kiết - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi