Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

DNTN Minh Mạng

Mã số thuế: 2200226576

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-03-2005

Địa chỉ: ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

DNTN Quốc Toàn

Mã số thuế: 2200229753

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-06-2005

Địa chỉ: ấp Trương Hiền, Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Công ty TNHH Lộc Phúc

Mã số thuế: 2200271917

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-04-2007

Địa chỉ: Số 52 ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Công ty TNHH một thành viên Nhựt Hồng

Mã số thuế: 2200295883

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-02-2009

Địa chỉ: 54 ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Trường Tiểu Học Thạnh Trị 2

Mã số thuế: 2200346672

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-07-2009

Địa chỉ: ấp 22, xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Thạnh Trị 1

Mã số thuế: 2200408897

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-08-2009

Địa chỉ: ấp Trương Hiền, Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Công ty TNHH Thanh Quan

Mã số thuế: 2200481618

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-10-2009

Địa chỉ: ấp Trương Hiền - Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Huỳnh

Mã số thuế: 2200506492

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-01-2010

Địa chỉ: ấp Trương Hiền - Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Thạnh Phát

Mã số thuế: 2200584243

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-06-2011

Địa chỉ: ấp Trương Hiền - Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Doanh Nghiệp Tư Nhân Như Sang

Mã số thuế: 2200584620

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-07-2011

Địa chỉ: ấp Tà Lọt A - Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Cửa hàng xăng dầu số 05

Mã số thuế: 1500412469-007

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-09-2011

Địa chỉ: ấp Trương Hiền - Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Hưng Điền

Mã số thuế: 2200625789

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-03-2012

Địa chỉ: ấp 22 - Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Thạch Ngọc Tươi

Mã số thuế: 2200691982

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-09-2014

Địa chỉ: Số 66, ấp Trương Hiền - Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò

Công Ty TNHH Hóa Chất Bảo Quản Tinh Dịch Lợn Lộc Phát Tài

Mã số thuế: 2200700700

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-06-2015

Địa chỉ: ấp Mây Dóc - Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi Nhánh 8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-008

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-10-2015

Địa chỉ: ấp 22 - Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

MST đặc trưng Xã Thạnh Trị

Mã số thuế: 2200706501

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: MST đặc trưng Xã Thạnh Trị - Xã Thạnh Trị - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi