Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Đạt

Mã số thuế: 2200221578

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-08-2004

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Trường Tiểu Học Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 2200364368

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-07-2009

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Thành

Mã số thuế: 2200383804

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-07-2009

Địa chỉ: ấp 20, Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trường Mẫu Giáo Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 2200412163

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-08-2009

Địa chỉ: Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 2200412149

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-08-2009

Địa chỉ: Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Hữu Trí

Mã số thuế: 2200676688

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-05-2013

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Di Khiêm

Mã số thuế: 2200676896

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-05-2013

Địa chỉ: Chợ Vĩnh Lợi, ấp 15 - Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Lẹ

Mã số thuế: 2200681007

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-11-2013

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công Ty TNHH Mtv Tm & Dv Tổng Tuyền

Mã số thuế: 2200701285

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2015

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-003

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2015

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

MST đặc trưng Xã Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 2200706484

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: MST đặc trưng Xã Vĩnh Lợi - Xã Vĩnh Lợi - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi