Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Trường Mẫu Giáo Phú Mỹ

Mã số thuế: 2200444292

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-09-2009

Địa chỉ: ấp Đại úi, xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Tiểu Học Phú Mỹ B

Mã số thuế: 2200465856

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Đại úi, xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Phú Mỹ A

Mã số thuế: 2200465976

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Phú Mỹ C

Mã số thuế: 2200465782

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp BétTôn, xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ

Mã số thuế: 2200465743

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Đại úi, xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Tiểu Học Phú Mỹ D

Mã số thuế: 2200487659

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-11-2009

Địa chỉ: ấp Bắc Dần, xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

UBND Xã Phú Mỹ

Mã số thuế: 2200528256

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-06-2010

Địa chỉ: Xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội

Công Ty TNHH Xây Dựng Lộc Huy Hoàng

Mã số thuế: 2200699798

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-05-2015

Địa chỉ: Số 552, ấp Bưng Cóc - Xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

MST ĐT xã Phú Mỹ

Mã số thuế: 2200706117

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: xã Phú Mỹ - Xã Phú Mỹ - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi