Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Nga

Mã số thuế: 2200258708

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-12-2005

Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi C - Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Mỹ Anh

Mã số thuế: 2200279641

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-11-2007

Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi B - Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200396289

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-07-2009

Địa chỉ: Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Trường Tiểu Học Mỹ Tú C

Mã số thuế: 2200443796

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-09-2009

Địa chỉ: ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Mỹ Tú A

Mã số thuế: 2200446282

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-09-2009

Địa chỉ: Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Trung Học Cơ Sở Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200458834

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-09-2009

Địa chỉ: Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Tiều Học Mỹ Tú B

Mã số thuế: 2200466176

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Mẫu Giáo Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200483051

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-10-2009

Địa chỉ: ấp Mỹ An, Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Công Ty TNHH Mtv Bảo Lê Tấn

Mã số thuế: 2200676166

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-05-2013

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 940, ấp Mỹ Hòa - Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Mtv Hằng An - Sóc Trăng - Chi Nhánh Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200550526-001

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-11-2014

Địa chỉ: ấp Mỹ Hoà - Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

MST ĐT Mỹ Tú

Mã số thuế: 2200705995

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: xã Mỹ Tú - Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Công Ty TNHH Xây Dựng Thịnh Toàn Lộc

Mã số thuế: 2200720009

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-04-2016

Địa chỉ: Số 41, ấp Mỹ An - Xã Mỹ Tú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi