Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Trường Mẫu Giáo Xã Mỹ Phước

Mã số thuế: 2200437947

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-08-2009

Địa chỉ: ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường Tiểu Học Mỹ Phước B

Mã số thuế: 2200466151

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Phước Thới A, xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Mỹ Phước A

Mã số thuế: 2200466049

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Tiểu Học Mỹ Phước E

Mã số thuế: 2200465824

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Phước Trường A, xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Trung Học Cơ Sở Mỹ Phước

Mã số thuế: 2200465736

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2009

Địa chỉ: ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Trường Tiểu Học Mỹ Phước C

Mã số thuế: 2200487592

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-11-2009

Địa chỉ: ấp Phương An A, xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lâm Nghiệp Sóc Trăng - Phân Trường Mỹ Phước 2

Mã số thuế: 2200108639-006

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-04-2011

Địa chỉ: ấp Phước Trường B - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phong Mỵ

Mã số thuế: 2200679618

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-08-2013

Địa chỉ: ấp Phước An B - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ ánh Loan

Mã số thuế: 2200683251

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-12-2013

Địa chỉ: ấp Phước An A - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác

Công Ty TNHH Dv - Tm - Sx - Xd Thành Diễm - Chi Nhánh Tuấn Anh

Mã số thuế: 2200674909-002

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-07-2014

Địa chỉ: ấp Phước Trường B - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Xay Xát Trường Trinh

Mã số thuế: 2200691340

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-08-2014

Địa chỉ: Số 70, ấp Phước Thuận - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

MST ĐT Mỹ Phước

Mã số thuế: 2200705956

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: xã Mỹ phước - Xã Mỹ Phước - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi