Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Nam Bộ - Chi Nhánh Sóc Trăng

Mã số thuế: 6300232605-003

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-11-2016

Địa chỉ: ấp Xây Cáp - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Hưng Phát

Mã số thuế: 2200724405

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-10-2016

Địa chỉ: Số 579 Trần Phú, ấp Trà Quýt A - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Phúc

Mã số thuế: 1800586339-010

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-10-2016

Địa chỉ: Số 69, ấp Xây Đá - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán mô tô, xe máy

Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Sản Thuận Thành

Mã số thuế: 2200724162

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-10-2016

Địa chỉ: Thửa đất số 11385, Tờ bản đồ số 4, ấp Xây Cáp - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình công ích

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Bế Thuận

Mã số thuế: 2200722197

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-07-2016

Địa chỉ: Số 473 ấp Trà Quýt A - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Việt Thịnh

Mã số thuế: 2200722253

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-07-2016

Địa chỉ: Số 3 đường Trần Phú, ấp Trà Quýt A - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIệM VàNG TấN GIàU

Mã số thuế: 2200722493

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-08-2016

Địa chỉ: Số 354 ấp Trà Quýt A - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH XâY DựNG DâN DụNG THàNH TâM

Mã số thuế: 2200722736

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-08-2016

Địa chỉ: Số 242, ấp Trà Quýt - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Công ty TNHH Đức Phát

Mã số thuế: 2200100693

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-09-1998

Địa chỉ: 440 Quốc lộ 1A, thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Nấm Xuất Khẩu Tư Thao Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200197607

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-12-2000

Địa chỉ: ấp Trà Quýt - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Chế biến và bảo quản rau quả

CTY TNHH Thuận Hưng

Mã số thuế: 2200205801

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-07-2002

Địa chỉ: ấp Trà Quýt A, Thị Trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Huy Hoàng

Mã số thuế: 2200210826

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-04-2003

Địa chỉ: Số 403, Quốc lộ 1A, ấp Trà Quýt A - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Vân

Mã số thuế: 2200213182

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-07-2003

Địa chỉ: Số 532 ấp Trà Quýt A - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lý Xăng Dầu An Hiệp

Mã số thuế: 2200218670

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16-02-2004

Địa chỉ: Số 222, ấp Trà Quýt A - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Thắng

Mã số thuế: 2200219956

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-05-2004

Địa chỉ: Số 30 ấp Trà Quýt A - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Ban quản lý Chợ Thuận Hòa

Mã số thuế: 2200221377

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-08-2004

Địa chỉ: ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Mã số thuế:

Tỉnh/thành phố:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Diện

Mã số thuế: 2200275171

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-07-2007

Địa chỉ: Số 371, ấp Trà Quýt A - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hạnh Dung

Mã số thuế: 2200100421

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-12-2007

Địa chỉ: ấp Trà Quýt A - Thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Công ty TNHH một thành viên Kim Hà

Mã số thuế: 2200290638

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-08-2008

Địa chỉ: 333 ấp Trà Quýt B, thị trấn Châu Thành - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi