Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU HIệP PHú SóC TRăNG

Mã số thuế: 2200722510

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-08-2016

Địa chỉ: Thửa đất 598, Tờ bản đồ 10, ấp Phương An 3 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

CôNG TY TNHH SHD FARM

Mã số thuế: 2200722870

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-08-2016

Địa chỉ: 102 ấp Phương Thạnh 1 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Văn

Mã số thuế: 2200124091

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-09-1998

Địa chỉ: Số 041 ấp Phương Bình II - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Thăng Long

Mã số thuế: 2200263627

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-04-2006

Địa chỉ: Số 35 ấp Phương Thạnh 2, xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Mỹ

Mã số thuế: 2200285444

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-03-2008

Địa chỉ: ấp Phương Thạnh I - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

DNTN Nhật Phi

Mã số thuế: 2200292561

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2008

Địa chỉ: 71 ấp Phương Thạnh 2, xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Trường Tiểu Học Hưng Phú B

Mã số thuế: 2200439510

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-08-2009

Địa chỉ: ấp Phương An I, xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Tiểu Học Hưng Phú A

Mã số thuế: 2200441083

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-08-2009

Địa chỉ: Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Trường Mẫu Giáo Hưng Phú

Mã số thuế: 2200441076

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-08-2009

Địa chỉ: ấp Phương Thạnh II, xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục mầm non

Trường THCS Hưng Phú

Mã số thuế: 2200443813

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-09-2009

Địa chỉ: ấp Phương Bình 2, xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Chi Nhánh Dntn Xăng Dầu Hồng Quân 6

Mã số thuế: 1800278768-006

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-10-2009

Địa chỉ: ấp Phương An 3 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Trường Tiểu Học Hưng Phú C

Mã số thuế: 2200475981

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-10-2009

Địa chỉ: ấp Phương Bình 2, xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Công Ty TNHH Mtv Joseph Rovan

Mã số thuế: 2200626503

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-03-2012

Địa chỉ: 28 Phương An 3 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Triệu Nữ

Mã số thuế: 2200671873

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-12-2012

Địa chỉ: Số 24, ấp Phương Thạnh 2 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cầm Đồ Thu Hiền

Mã số thuế: 2200681737

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-11-2013

Địa chỉ: Số 85, ấp Phương Bình 2 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động cấp tín dụng khác

Công Ty TNHH Gỗ Xây Dựng An Khang

Mã số thuế: 2200698642

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22-04-2015

Địa chỉ: Số 39, ấp Phương An 1 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Sản xuất đồ gỗ xây dựng

Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thịnh 3

Mã số thuế: 2200218631-002

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-11-2015

Địa chỉ: ấp Phương An 3 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Mã số thuế ĐT của Hưng Phú

Mã số thuế: 2200705787

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19-11-2015

Địa chỉ: xã Hưng Phú - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Hợp Tác xã Nông Nghiệp Phương An

Mã số thuế: 2200713844

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-12-2015

Địa chỉ: ấp Phương An 3 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mộng Hà

Mã số thuế: 2200714527

Tỉnh/thành phố: Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-01-2016

Địa chỉ: ấp Phương Hòa I - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

Nghành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi