Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Tld

Mã số thuế: 0801227531

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 22-11-2017

Địa chỉ: Thôn Đột Trên, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Khang Gold

Mã số thuế: 0801225703

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 03-11-2017

Địa chỉ: Thôn Đột Hạ, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Quốc Tế Nam Tân

Mã số thuế: 0801214444

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 26-05-2017

Địa chỉ: Thôn Trung Hà, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Công Ty Cổ Phần Tps Hải Phong

Mã số thuế: 0801206690

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 02-03-2017

Địa chỉ: Thôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Xnk Thực Phẩm Sạch Minh Tiến

Mã số thuế: 0801203442

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 17-01-2017

Địa chỉ: Thôn Long Động, Xã Nam Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Công ty cổ phần thương mại Hoàng Tùng

Mã số thuế: 0800301599

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 17-11-2005

Địa chỉ: Thôn Quảng Tân - Xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Tín

Mã số thuế: 0800446636

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 07-03-2008

Địa chỉ: Thôn Trung Hà - Xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hữu Nghị

Mã số thuế: 0800481334

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15-12-2008

Địa chỉ: Thôn Quảng Tân xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Điện Nam Cường

Mã số thuế: 0800716635

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 23-06-2009

Địa chỉ: Thôn Đột Hạ - Xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Truyền tải và phân phối điện

UBND Xã Nam Tân

Mã số thuế: 0800731249

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Thôn Đột Hạ xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Nam Tân

Mã số thuế: 0800738808

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 30-07-2009

Địa chỉ: Khu trung tâm UBND xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Công ty TNHH MTV thương mại, vận tải Thành Thơ

Mã số thuế: 0800747376

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 07-09-2009

Địa chỉ: Thôn Long Động xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Nhuận Hải Dương

Mã số thuế: 0800911259

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 31-03-2011

Địa chỉ: Thôn Đột Hạ - Xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Công Ty TNHH Tiến Thành Hải Dương

Mã số thuế: 0800964638

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 13-01-2012

Địa chỉ: Thôn Long Động - Xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Đăng Dương

Mã số thuế: 0800972163

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 28-02-2012

Địa chỉ: Thôn Trung Hà - Xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Đại lý

Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Tiến Hải Dương

Mã số thuế: 0801041375

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 13-11-2013

Địa chỉ: Thôn Long Động - Xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Thắng Lợi Hd

Mã số thuế: 0801176855

Tỉnh/thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 02-03-2016

Địa chỉ: Thôn Quảng Tân - Xã Nam Tân - Huyện Nam Sách - Hải Dương

Nghành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi