Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Truyền Thông Giải Trí Quốc Tế Hoàng Duy

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh

Hoạt động sản xuất phim video

Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

Hoạt động hậu kỳ

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Hoạt động chiếu phim

Hoạt động chiếu phim cố định

Hoạt động chiếu phim lưu động

Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc

Hoạt động phát thanh

Hoạt động truyền hình

Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác

Hoạt động viễn thông có dây

Hoạt động viễn thông không dây

Hoạt động viễn thông vệ tinh

Sản phẩm dịch vụ
Thư viện hình ảnh

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Chức vụ:

Điện thoại:

Di động:

Email:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi