Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sk Bảo An

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tật

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

Hoạt động thư viện và lưu trữ

Hoạt động bảo tồn, bảo tàng

Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên

Sản phẩm dịch vụ
Thư viện hình ảnh

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Chức vụ:

Điện thoại:

Di động:

Email:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi