Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Nam Bộ - Chi Nhánh Sóc Trăng

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Đại lý, môi giới, đấu giá

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Sản phẩm dịch vụ
Thư viện hình ảnh

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Chức vụ:

Điện thoại:

Di động:

Email:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi