Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Phát

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Hoạt động cấp tín dụng khác

Sản phẩm dịch vụ
Thư viện hình ảnh

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Chức vụ:

Điện thoại:

Di động:

Email:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi