Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lai Thành Nam Phương

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Bán buôn gạo

Sản phẩm dịch vụ
Thư viện hình ảnh

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Chức vụ:

Điện thoại:

Di động:

Email:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi