Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện Ninh Giang - CN công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Sản phẩm dịch vụ
Thư viện hình ảnh

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Chức vụ:

Điện thoại:

Di động:

Email:

Cơ hội giao thương

Thông tin khuyến mãi